ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Η Enercom Service, παράρτημα της Enercom Holding INC Αμερικής, ιδρύθηκε τον Αύγουστο του 2011 και αποτελεί το νέο τμήμα της Enercom στην Ελλάδα για υποστήριξη. Σκοπός της η εκπροσώπηση και προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών της μητρικής εταιρείας στους τομείς της Ενέργειας, των Τηλεπικοινωνιών και των Λιανικών Πωλήσεων.

Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της απευθύνονται σε μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.

learn more...

Πακετο προσφορας Star POS

Δεδομένης της οικονομικής ύφεσης που διαδραματίζεται στην χώρα μας η Enercom Service προσφέρει ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές στον τομέα των λιανικών πωλήσεων.

learn more...